Programa

Dijous, 29 de gener
   
15:00
  Dinar de Benvinguda
   
16:00
  XIV Curs de Postgrau de la Societat Catalana de Digestologia
 

Controvèrsies en Gastroenterologia i Hepatologia

Patrocinat per Schering Plough
Directora: Montserrat Andreu Garcia. Hospital del Mar. Barcelona

1ª PART

1. ¿Malaltia Inflamatòria Intestinal. El tractament convencional permet assolir els objectius terapèutic?

  1. A favor: Eugeni Domènech Morral. Hospital Germans Tries i Pujol. Badalona
  2. En contra: Dr. Ferran Gonzalez-Huix Lladó. Hospital Josep Trueta. Girona

2. Profilaxi primària de la Hipertensió Portal

  1. Lligadura endoscòpica:  Dr. Enric Brullet Benedi. Hospital Parc Taulí. Sabadell
  2. Tractament farmacològic: Dr. Candid Villanueva Sanchez. Hospital Santa Creu i Sant Pau. Barcelona

3. Tractament quirúrgic mitjançant Cirurgia N.O.T.E.S

  1. A favor: Dr. Carles Dolz Abadia. Hospital Son Llàtzer. Palma de Mallorca
  2. En contra: Dra. Glòria Fernández Esparrach. Hospital Clínic. Barcelona
     
17:30
  Descans - Cafè - Visita expositors
     
   

2ª PART

4. Test idoni en el Cribratge del càncer colorectal

  1. Test de sang oculta a femta: Dr. Francisco Rodríguez Moranta. Hospital Bellvitge. Hospitalet de Llobregat
  2. Colonoscòpia o colonografia virtual: Dr. Xavier Bessa Caserras. Hospital del Mar. Barcelona

5. Re-tractament de la hepatitis crònica C amb la teràpia actual (Interferó Pegilat i Ribavirina) en pacients tractats prèviament.

  1. A favor: Dra. Montserrat Garcia Retortillo. Hospital del Mar. Barcelona
  2. En contra:  Dr. Adolf Gallego Moya. Hospital Santa Creu i Sant Pau. Barcelona
     
19:30-19:45
  Descans - Cafè - Visita expositors
     
19:45
  Simposiums Paral·lels
     
    2009: revolució i evolució en el tractament de la malaltia de Crohn
Laboratoris Schering
     
    Ultimas evidencias en hepatitis virales
Laboratoris Novartis
     
Divendres, 30 de gener
     
08:30-10:10
  Sessió de Comunicacions I
    Moderadors Dra. Miriam Sabat Mir. Hospital de Calella
Lucia Marquez Mosquera. Hospital del Mar-IMAS. Barcelona
   
10:10-10:40
  Descans - Cafè - Visita expositors
   
10:40-12:20
  Sessió de Comunicacions II
    Moderadors: Carme Lopez Núñez. Hospital Dr. Josep Trueta
Dr. Joan Gornals Soler. Hospital Universitari de Bellvitge
   
12:20-14:15
  Visita i Sessió de Pòsters
   
14:00-15:30
  Dinar de treball
   
15:30-17:00
  SIMPOSI. Hepatitis crónica C en la práctica clínica diària
 

Patrocinat per  Roche Pharma
Moderador: Dr. Ramon Planas Vila. Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. Badalona

Com avaluem la fibrosi? Proposta algoritme d’actuació
Dr. Jose A Carrión Rodríguez. Hospital Clínic, Barcelona

Quan hem de perllongar el tractament?
Dra. Rosa M Morillas Cunill. Hospital Germans Trias i Pujol, Badalona

Motius del fracàs del tractament amb interferó pegilat i ribavirina en la pràctica clínica diària i possibles solucions
Dr. Ricard Solà Lamoglia. Hospital del Mar

   
17:00-17:30
  Descans - Cafè - Visita expositors
     
17:30 -17:40
  Presentació Innovacions en la  Pàgina Web de la Societat
Dr. Jordi Serra Pueyo. Vocal S.C. Digestologia
     
  Sessió Plenària
17:40-18:40
  Sessió de Comunicacions III
   

Moderadors:
Dr. Joan Saló Rich. Hospital General de Vic
Dr. Eugeni Domènech Morral. Hospital Germans Trias i Pujol. Badalona

   
18:40-19.50
  Assemblea General Ordinària de la Societat Catalana de Digestologia
  Eleccions per a la Renovació Parcial Reglamentària de la Junta Directiva
   
21:30
  Sopar de Gala
     
Dissabte, 31 de gener
     
09:00-10:40
  Sessió de Comunicacions IV
   

Moderadores:
Dra. Carolina Bayarri Giménez. Hospital Universitari Vall d’Hebron. Barcelona
Dr. David Monfort Miquel. Hospital de Terrassa

   
10:40-11:10
  Descans - Cafè - Visita expositors
   
11:10-12:30
  SIMPOSI: Malalties greus del budell prim
 

Patrocinat per Abbott
Moderadora: Dra. Anna Accarino Garaventa. Hospital Vall d’Hebron. Barcelona

Impacte del tractament mèdic en l’historia natural de la malaltia de Crohn del budell prim
Dr. Jordi Guardiola Capon. Hospital de Bellvitge. L'Hospitalet

Tractament de la síndrome del Budell curt
Dra. Mª Cristina Cuerda Compés. Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Madrid

Trasplantament de Budell
Dra. Itxarone Bilbao Aguirre. Hospital Universitari Vall d’Hebron. Barcelona

   
12:30-13:30
  Sessió comentada dels Pòsters Seleccionats
    Moderadora: Dra. Esther Garcia Planella. Hospital Santa Creu i Sant Pau. Barcelona