Relació de moderadors i ponents

Director del XIV Curs de Postgrau:

Montserrat Andreu Garcia. Hospital del Mar. Barcelona

Ponents del curs:

Ferran Gonzalez-Huix Lladó.  Hospital Dr. Josep Trueta. Girona
Eugeni Domènech Morral. Hospital Germans Trias i Pujol. Badalona
Enric Brullet Benedi. Hospital Parc Tauli. Sabadell
Candid Villanueva Sanchez. Hospital Santa Creu i Sant Pau. Barcelona
Carles Dolz Abadia. Hospital Son Llàtzer. Palma de Mallorca
Glòria Fernandez Esparrach. Hospital Clínic. Barcelona
Francisco Rodriguez Moranta. Hospital Universitari de Bellvitge. L’Hospitalet
Xavier Bessa Caserras. Hospital Universitari del Mar. Barcelona
Montserrat Garcia Retortillo. Hospital Universitari del Mar. Barcelona
Adolf Gallego Moya. Hospital Santa Creu i Sant  Pau. Barcelona

Moderadors de Simposis:

Anna Accarino Garaventa. Hospital Vall d’Hebron. Barcelona
Ramon Planas Vila. Hospital Germans Trias i Pujol. Badalona

Ponents dels Simposis:

Itxarone Bilbao Aguirre. Hospital Vall d’Hebron. Barcelona
Jose A. Carrion Rodríguez. Hospital Clínic. Barcelona
M. Cristina Cuerda Compés Hospital General Universitario Gregorio Marañon. Madrid
Jordi Guardiola Capon. Hospital Universitari de Bellvitge. L’Hospitalet
Rosa M. Morillas Cunill. Hospital Germans Trias i Pujol. Badalona
Ricard Solà Lamoglia. Hospital Universitari del Mar. Barcelona

Moderadors Sessions de Comunicacions:

Miriam Sabat Mir. Hospital de Calella
David Monfort Miquel. Hospital de Terrassa
Carme López Núñez. Hospital Dr. Josep Trueta. Girona
Joan Gornals Soler. Hospital de Bellvitge. L’Hospitalet
Joan Saló Rich. Hospital General de Vic
Eugeni Domènech Morral. Hospital Germans Trias i Pujol. Badalona
Carolina Bayarri Gimenez. Hospital Vall d’Hebron. Barcelona
Lucia Marquez Mosquera. Hospital Universitari del Mar. Barcelona

Moderadors de Pòsters:

- Oncologia:

Francisco Rodriguez Moranta. Hospital Universitari de Bellvitge. L’Hospitalet
Xavier Bessa Caserras. Hospital Universitari del Mar. Barcelona

- Hepatitis:

Xavier Torras Colell. Hospital de Sant Pau. Barcelona
Carme Baliellas Comellas. Hospital Universitari de Bellvitge. L’Hospitalet

- Endoscòpia Pàncrees:

Ferran Gonzalez-Huix Lladó. Hospital Dr. Josep Trueta. Girona
Glòria Fernandez Esparrach. Hospital Clínic. Barcelona

- Motilitat Funcional:

Anna Accarino Garaventa. Hospital Universitari Vall d’Hebron. Barcelona
Albert Villoria Ferrer. Hospital Parc Taulí. Sabadell

- Cirrosi:

Josep Castellote Alonso. Hospital Universitari de Bellvitge. L’Hospitalet
Joan Cordoba Cardona. Hospital Universitari Vall d’Hebron. Barcelona

- Malaltia Inflamatòria Intestinal:

Miquel Sans Cuffi. Consorci Sanitari Clínic. Barcelona
Maria Esteve Comas. Mutua de Terrassa

Moderador Sessió Comentada dels Pòsters Seleccionats:

Ester Garcia Planella. Hospital Santa Creu i Sant Pau. Barcelona