Comitès

Junta Directiva

 

Comitè Científic

President: Carlos Guarner Aguilar
Vicepresident: Montserrat Forné Bardera
Secretari: Josep Llach  Vila
Vicesecretària: Isabel Cirera Lorenzo
Vocals: Jordi Serra Pueyo
M. Rosa Rota Roca

 

Anna Accarino Garaventa
José Castellote Alonso
Ferran Gonzalez-Huix
Francisco Rodriguez Moranta
Miquel Sans Cuffí
Xavier Torras  Colell

     
     

Secretaria Científica

 

Secretaria Tècnica

Dr. Josep Llach Vila
Sra. M.Carmen Valverde Gonzàlez

 

M. Carmen Valverde - Societat Catalana de Digestologia
Departament d'Activitats i Congressos de l'Acadèmia
C/ Major de Can Caralleu 1-7
08017 Barcelona
Tel. 93.203.07.16 - FAX 93.212.35.69
mcarmenvalverde@academia.cat