Informació i inscripcions

>> Inscripció online

Inscripcions

La inscripció és gratuïta per als Membres Jubilats de la societat.

La inscripció i l’allotjament són gratuïts pels residents que siguin socis de la Societat Catalana de Digestologia i primers signants de comunicacions o pòsters acceptats, sempre que acreditin la seva condició de metges residents (en habitació doble compartida amb altre primer signant).

També es finançaran els, primers signants de comunicació acceptada no metges, que siguin becaris sempre que acreditin la seva condició de becaris no metges. (en habitació doble compartida amb un altre primer signant).

Els socis que no siguin residents i que siguin primers signants de comunicació aceptada, tindran la  inscripció gratuïta però no l’allotjament.

Els primers signants de comunicacions acceptades i subvencionats per la Societat Catalana de Digestologia, per poder gaudir de la subvenció hauran de formalitzar obligatòriament la seva inscripció en un termini de 20 dies a partir de l’acceptació,  acreditant la seva condició de soci, resident o becari i primer signant de comunicació acceptada. Poden indicar amb quin altre primer signant volen compartir habitació. En cas contrari el repartiment d’allotjaments anirà a càrrec de la organització.

La inscripció inclou l’assistència al curs de postgrau i sessions científiques del congrés, cafès entre sessions, dinars de benvinguda i de treball i sopar de gala, així com els corresponents certificats, d’assistència, de crèdits de Formació Continuada o de Presentació de la Comunicació.

Per a fer efectiva la inscripció cal enviar la butlleta d’inscripció a “FACMSCB Societat Catalana de Digestologia”.

>> Descarregar butlleta d'inscripció - versió català (pdf - 90 KB)   ||   >> Descarregar butlleta d'inscipció - versió castellà (pdf - 90 KB)

o podeu complimentar la inscripció online clicant aquí.

Comunicacions

El formulari oficial per a l’enviament dels resums així com les instruccions per a la seva confecció, els trobareu a  www.scdigestologia.org.

Les comunicacions acceptades per a ser presentades com a pòsters es penjaran durant tot el Congrés en l’espai habilitat per aquesta finalitat. Recordeu-vos de portar els elements necessaris per la seva col·locació. Una persona haurà d’estar al costat del pòster durant tota la sessió per respondre les preguntes que es puguin formular. També haurà de portar un mínim de 3 diapositives per si el seu pòster és seleccionat per la Sessió Comentada de Pòsters

Data límit per la presentació de comunicacions: 5 de novembre de 2008.

Premis

S’atorgaran dos premis de 1.200 . a la millor comunicació oral i pòster.

Sopar de Gala

A celebrar divendres 30 de gener, a les 21.30 h.

Exposició Comercial

Paral·lela a les activitats del Congrés se celebrarà una mostra de productes i materials relacionats amb l’event, on seran servits l'àpat de benvinguda, i els cafès entre sessions.

Pagament 

Xec bancari nominal en favor de “FACMSCB SC Digestologia” o per transferència al Banc de Sabadell - compte 0081 0377 93 0001172322. No oblideu adjuntar al butlletí d’inscripció el comprovant de la transferència.

Acreditació

Activitat acreditada pel Consell Català de la Formació Mèdica Continuada amb 2,7 crèdits - Comisión de Formación Continuada del Sistema Nacional de Salud

Reconeixement d’Interès Sanitari per l’Institut d’Estudis de la Salut de la Generalitat de Catalunya.

 

Us esperem a BLANES, no falteu !!