Qui som

La Societat Catalana de Digestologia va ser fundada a Barcelona l'any 1958 com una entitat sense ànim de lucre, lligada a l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears. Compleix els seus fins primordialment a Catalunya i àmbits territorials de parla catalana. Els objectius de la Societat són:

  1. Agrupar tots els especialistes llicenciats o graduats en Medicina i Cirurgia que tinguin interès o vinculació amb l'Aparell Digestiu, i els llicenciats, diplomats o graduats universitaris en altres àrees de les Ciències Biomèdiques o de la Salut, que ho sol·licitin i que siguin admesos.

  2. Contribuir a millorar el nivell científic dels professionals que es dediquen a l'estudi i tractament de les malalties de l'Aparell Digestiu.

  3. Homogeneïtzar la formació dels metges residents (MIR) de l'especialitat d'Aparell Digestiu a Catalunya i Balears, per assolir un nivell d'excel·lència.

  4. Promoure el desenvolupament de la Medicina i, en particular, de la Digestologia.

  5. Assessorar els organismes públics i entitats privades de l'àmbit català en matèria de l'Aparell Digestiu.

  6. Establir els mitjans per a l'ampliació d'estudis i la formació continuada de l'especialitat.

  7. Col·laborar amb les Universitats en el desenvolupament científic i tècnic de les matèries relacionades amb l'Aparell Digestiu.

  8. Fomentar la col·laboració amb altres societats estatals i internacionals.

L'any 1991 es van organitzar, per primera vegada, les Jornades de la Societat Catalana de Digestologia a Sant Feliu de Guíxols, amb un format idèntic al del Congrés actual. Aquelles Jornades van ser el punt de partida del primer Congrés de la Societat, que es va celebrar el 1992 a la ciutat de Tarragona. Des d'aleshores, el Congrés de la Societat Catalana de Digestologia s'ha celebrat, any rere any, sense interrupcions i constitueix l'activitat principal de la Societat, tot i que no l'única.

La Societat organitza des de fa anys el Curs de Formació Continuada a través de sessions científiques mensuals que se celebren a la seu de Barcelona de l'Acadèmia, i que compta amb l'acreditació per part del Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries. El contingut de les diferents sessions es prepara tenint en compte les últimes novetats de l'especialitat amb la intenció de constituir una actualització constant d'alt nivell científic.

D'altra banda, i d'acord amb la voluntat ferma de la Societat d'apostar per la promoció de la recerca entre els seus socis, es convoquen anualment vàries beques d'ajut a la recerca repartides en tres modalitats: Iniciació a la recerca, Intensificació de l'activitat investigadora i Estada a l'estranger.

En els últims anys s'han desenvolupat diversos Plans Estratègics amb l'objectiu d'oferir a tots els ciutadans del país una assistència de qualitat i una major equitat en l'atenció de les malalties més freqüents o de més difícil control, així com per estructurar els tractaments avançats propis de l'especialitat. Els Plans Estratègics promoguts per la Societat Catalana de Digestologia ofereixen la possibilitat d'ordenar la xarxa assistencial, tot treballant per obtenir el compromís de l'administració i de les institucions sanitàries d'acceptar-los i aplicar-los.

Des de l'any 2011 la Societat ha publicat diferents Documents de Posicionament per al maneig de patologies i síndromes freqüents en digestologia. De forma anual es publiquen dos d'aquests documents, amb la participació directa i altruista de socis referents al país en la patologia o temàtica revisats. La intenció de la Societat Catalana de Digestologia no és la de fer una guia més de consens, sinó clarificar temes controvertits, ajudant en la pràctica assistencial diària.

Finalment, des del 2016, la Societat Catalana de Digestologia s'ha fixat com a objectiu aconseguir una major participació dels residents en la Societat. La creació d'un Curs d'Especialització en l'Aparell Digestiu sota l'empara de la Universitat Oberta de Catalunya; l'aprovació en l'Assemblea General Extraordinària d'aquell any de la incorporació de dos "Vocals-Residents" amb ple dret de veu i vot en la Junta Directiva de la Societat; la celebració d'una Jornada de Benvinguda als Nous Residents d'Aparell Digestiu de Catalunya i de Balears el juny de 2017, i la creació d'un Espai per a Residents dins el web de la Societat, són alguns dels projectes que s'han dut a terme.

Tota l'activitat desenvolupada a nivell docent, científic i assistencial no hauria estat possible sense la col·laboració dels seus socis que sempre han respost amb eficàcia i il·lusió a les diferents tasques i projectes proposats des de la Societat. Pels membres de la Societat Catalana de Digestologia, el Congrés anual representa un punt de trobada entre col·legues i amics que comparteixen l'objectiu fonamental que és fer de la Digestologia catalana un referent de rigorositat, qualitat i innovació.

Des de la Societat Catalana de Digestologia convidem als metges digestòlegs, als metges residents de Digestiu, i a altres professionals interessats en la Digestologia a fer-vos socis i a assistir al nostre Congrés anual. És l'oportunitat d'integrar-se en un projecte de present i futur que garanteixi una millora contínua de la qualitat assistencial. També convidem al públic en general, a títol individual o bé a través de les associacions de pacients, a visitar la nostra pàgina web i a interaccionar amb nosaltres per tal d'establir un diàleg enriquidor.