Comitè Científic

Coordinador Oncologia Gastro-Enterològica Xavier Bessa Caserras.
Parc Salut Mar, Barcelona
xbessa@psmar.cat
Gastroenterologia bàsica Mª Rosa Sarrias.
Institut d’Investigacions en Ciències de la Salut
Germans Trias i Pujol, Badalona.
mrsarrias@igtp.cat
Esòfag, Estómac, Intestí i Trastorns funcionals Silvia Carrión.
Hospital de Mataró
silviacarbol20@hotmail.com
Hepatologia bàsica    Mar Coll Loperena.
Hospital Clínic, Barcelona.
mdcoll@clinic.cat
Malaltia Inflamatòria Intestinal Lucía Márquez Mosquera
Parc Salut Mar, Barcelona
lmarquez@psmar.cat
Hepatitis víriques Rosa Mª Morillas Cuí.
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol. Badalona
rmorillas.germanstrias@gencat.cat
Cirrosi i altres hepatopaties Cristina Solé.
Hospital Universitari Parc Taulí
csole@tauli.cat
Endoscòpia i Pàncrees  Ignasi Puig
Althaia, Xarxa Assistencial Universitària de Manresa
ignasipuig@gmail.com
Oncologia Hepàtica Alejandro Forner
Hospital Clínic de Barcelona
AFORNER@clinic.cat