Detall de l'activitat

Màster Patologia de l'Aparell Digestiu 2023-2027, Mòdul 2
Societat Catalana de Digestologia
24 octubre de 2023 al 14 de juliol de 2024
Dirigeixen:
Maria Esteve Comas. Hospital Mútua Terrassa
Xavier Calvet Calvo. Corporació Sanitària Parc Taulí
Coordinador de mòdul:
Miriam Mañosa Ciria
Activitat acreditada per Fundació Privada Institut Interuniversitari InterAc Salut amb 18.00 ECTS
Dimarts, 24 d'octubre de 2023 | 07:00 - 22:00
07:00 - 22:00
Assignatura 1: Malalties inflamatòries intestinals i insuficiència intestinal > Virtual - Online
Coordinador:
Dr. Miriam Mañosa Ciria
Dimecres, 25 d'octubre de 2023 | 07:00 - 22:00
07:00 - 22:00
Malaltia celíaca i altres transtorns malabsorptius > Virtual - Online
Professora:
Dra. Maria Esteve Comas
07:00 - 22:00
Al.lèrgia alimentaria > Virtual - Online
Professor:
Dr. Montserrat Aceituno Quintanilla
Dimarts, 31 d'octubre de 2023 | 07:00 - 22:00
07:00 - 22:00
Assignatura 2: Malaltia Inflamatòria Intestinal > Virtual - Online
Coordinador:
Dr. Miriam Mañosa Ciria
Dimecres, 1 de novembre de 2023 | 07:00 - 22:00
07:00 - 22:00
Colitis ulcerosa (diagnòstic, tractament mèdic i quirúrgic) > Virtual - Online
Professor:
Jordi Guardiola Capón
07:00 - 22:00
Maneig de les situacions especials en la malaltia inflamatòria intestinal > Virtual - Online
Coordinador:
Dr. Miriam Mañosa Ciria
07:00 - 22:00
Maneig a llarg termini (unitats de MII i maneig multidisciplinar, prevenció càncer i infecció oportunista) > Virtual - Online
Professor:
Dr. Montserrat Aceituno Quintanilla
Dimarts, 21 de novembre de 2023 | 07:00 - 22:00
07:00 - 22:00
Insuficiència intestinal; intestí curt (maneig nutricional) > Virtual - Online
Professor:
Dr. Yamile Zabana Abdo
07:00 - 22:00
Isquèmia mesentèrica; colitis isquèmica, angor intestinal; isquèmia aguda > Virtual - Online
Professor:
Dr. Esther García Planella
Dissabte, 9 de desembre de 2023 | 07:00 - 22:00
07:00 - 22:00
Malaltia de Crohn > Virtual - Online
Professor:
Jordi Guardiola Capón
07:00 - 22:00
Maneig de les complicacions locals i sistèmiques > Virtual - Online
Professor:
Dr. Esther García Planella
Divendres, 15 de desembre de 2023 | 07:00 - 22:00
07:00 - 22:00
Enterocolitis infecciosa > Virtual - Online
Professor:
Dr. Miriam Mañosa Ciria
07:00 - 22:00
Enteropatia per fàrmacs > Virtual - Online
Professora:
Dra. Maria Esteve Comas
Diumenge, 7 de gener de 2024 | 07:00 - 22:00
07:00 - 22:00
Colitis microscòpica > Virtual - Online
Professor:
Dr. Yamile Zabana Abdo
Dimecres, 10 de gener de 2024 | 07:00 - 22:00
07:00 - 22:00
Malaltia diverticular del còlon > Virtual - Online
Professor:
Dr. Montserrat Planella de Rubinat
07:00 - 22:00
Trastorns anorectals: hemorroides, fístules, fissures, prolapse, prurit, condilomes > Virtual - Online
Professor:
Dr. Montserrat Planella de Rubinat
Divendres, 15 de març de 2024 | 07:00 - 22:00
07:00 - 22:00
Assignatura 4: Endoscòpia Digestiva > Virtual - Online
Coordinadora:
Dra. Carme Loras Alastruey
Dissabte, 16 de març de 2024 | 07:00 - 22:00
07:00 - 22:00
Ensdocòpia bàsica. Aspectes generals > Virtual - Online
Professor:
Dr. Marco Antonio Álvarez González
Dimarts, 19 de març de 2024 | 07:00 - 22:00
07:00 - 22:00
Assignatura 3: Motilitat gastrointestinal i tumors de l’intestí > Virtual - Online
Coordinador:
Dr. Jordi Serra Pueyo
Dimecres, 20 de març de 2024 | 07:00 - 22:00
07:00 - 22:00
Transtorns Funcionals: Dispèpsia funcional, dolor abdominal funcional i vòmit psicogen > Virtual - Online
Professora:
Dra. Carolina Malagelada Prats
07:00 - 22:00
Transtorns Funcionals: Trastorns de la motilitat gastrointestinal gastroparèsia, pseudoobstrucció > Virtual - Online
Professora:
Dra. Claudia Barber Caselles
Diumenge, 7 d'abril de 2024 | 07:00 - 22:00
07:00 - 22:00
Transtorns Funcionals: Síndrome de l’intestí irritable > Virtual - Online
Professor:
Dr. Jordi Serra Pueyo
Dijous, 18 d'abril de 2024 | 07:00 - 22:00
07:00 - 22:00
Endoscòpia digestiva bàsica > Virtual - Online
Professor:
Dr. Carles Guarner Argente
Divendres, 26 d'abril de 2024 | 07:00 - 22:00
07:00 - 22:00
Transtorns Funcionals: Trastorns de la motilitat del còlon: inèrcia còlica, Ogilvie > Virtual -
Professor:
Dr/Dra. Ingrid Marin Fernández
07:00 - 22:00
Transtorns Funcionals: Trastorns de la motilitat anorectal: incontinència fecal, disinèrgia, rectocele > Virtual -
Professor:
Dr. Juan Enrique Naves
Dimecres, 15 de maig de 2024 | 07:00 - 22:00
07:00 - 22:00
Malalties neoplàsiques de l’intestí i del còlon: Tumors de l’intestí prim: limfoma, adenocarcinoma, GIST i tumors neuroendocrins > Virtual - Online
Professor:
Dr. Xavier Bessa Caserras
07:00 - 22:00
Malalties neoplàsiques de l’intestí i del còlon: Pòlips i síndromes de poliposi > Virtual - Online
Professor:
Dr. Cristina Álvarez Urturi
Dijous, 23 de maig de 2024 | 07:00 - 22:00
07:00 - 22:00
Endoscòpia digestiva avançada > Virtual -
Professor:
Dr. Joan Gornals Soler
Diumenge, 2 de juny de 2024 | 07:00 - 22:00
07:00 - 22:00
Càncer colorectal i Cribratge CCR i classificacions endoscòpiques > Virtual - Online
Professor:
Dr. Francesc Balaguer Prunes