Detall de l'activitat

Màster Patologia de l'Aparell Digestiu 2023-2027, Mòdul 2
Societat Catalana de Digestologia
24 octubre de 2023 al 14 de juliol de 2024
Activitat acreditada per Fundació Privada Institut Interuniversitari InterAc Salut amb 18.00 ECTS
Dimarts, 24 d'octubre de 2023 | 07:00 - 22:00
07:00 - 22:00
Assignatura 1: Malalties inflamatòries intestinals i insuficiència intestinal > Virtual - Online
Coordinador:
Dr. Miriam Mañosa Ciria
Dimecres, 25 d'octubre de 2023 | 07:00 - 22:00
07:00 - 22:00
Malaltia celíaca i altres transtorns malabsorptius > Virtual - Online
Professor:
Dr. Maria Esteve Comas
07:00 - 22:00
Al.lèrgia alimentaria > Virtual - Online
Professor:
Dr. Montserrat Aceituno Quintanilla
Dimarts, 31 d'octubre de 2023 | 07:00 - 22:00
07:00 - 22:00
Assignatura 2: Malaltia Inflamatòria Intestinal > Virtual - Online
Coordinador:
Dr. Miriam Mañosa Ciria
Dimecres, 1 de novembre de 2023 | 07:00 - 22:00
07:00 - 22:00
Colitis ulcerosa (diagnòstic, tractament mèdic i quirúrgic) > Virtual - Online
Professor:
Jordi Guardiola Capón
07:00 - 22:00
Maneig de les situacions especials en la malaltia inflamatòria intestinal > Virtual - Online
Coordinador:
Dr. Miriam Mañosa Ciria
07:00 - 22:00
Maneig a llarg termini (unitats de MII i maneig multidisciplinar, prevenció càncer i infecció oportunista) > Virtual - Online
Professor:
Dr. Montserrat Aceituno Quintanilla
Dimarts, 21 de novembre de 2023 | 07:00 - 22:00
07:00 - 22:00
Insuficiència intestinal; intestí curt (maneig nutricional) > Virtual - Online
Professor:
Dr. Yamile Zabana Abdo
07:00 - 22:00
Isquèmia mesentèrica; colitis isquèmica, angor intestinal; isquèmia aguda > Virtual - Online
Professor:
Dr. Esther García Planella
Dissabte, 9 de desembre de 2023 | 07:00 - 22:00
07:00 - 22:00
Malaltia de Crohn > Virtual - Online
Professor:
Jordi Guardiola Capón
07:00 - 22:00
Maneig de les complicacions locals i sistèmiques > Virtual - Online
Professor:
Dr. Esther García Planella
Divendres, 15 de desembre de 2023 | 07:00 - 22:00
07:00 - 22:00
Enterocolitis infecciosa > Virtual - Online
Professor:
Dr. Miriam Mañosa Ciria
07:00 - 22:00
Enteropatia per fàrmacs > Virtual - Online
Professor:
Dr. Maria Esteve Comas
Diumenge, 7 de gener de 2024 | 07:00 - 22:00
07:00 - 22:00
Colitis microscòpica > Virtual - Online
Professor:
Dr. Yamile Zabana Abdo
Dimecres, 10 de gener de 2024 | 07:00 - 22:00
07:00 - 22:00
Malaltia diverticular del còlon > Virtual - Online
Professor:
Dr. Montserrat Planella de Rubinat
07:00 - 22:00
Trastorns anorectals: hemorroides, fístules, fissures, prolapse, prurit, condilomes > Virtual - Online
Professor:
Dr. Montserrat Planella de Rubinat
Divendres, 15 de març de 2024 | 07:00 - 22:00
07:00 - 22:00
Assignatura 4: Endoscòpia Digestiva > Virtual - Online
Coordinadora:
Dra. Carme Loras Alastruey
Dissabte, 16 de març de 2024 | 07:00 - 22:00
07:00 - 22:00
Ensdocòpia bàsica. Aspectes generals > Virtual - Online
Professor:
Dr. Marco Antonio Álvarez González
Dimarts, 19 de març de 2024 | 07:00 - 22:00
07:00 - 22:00
Assignatura 3: Motilitat gastrointestinal i tumors de l’intestí > Virtual - Online
Coordinador:
Dr. Jordi Serra Pueyo
Dimecres, 20 de març de 2024 | 07:00 - 22:00
07:00 - 22:00
Transtorns Funcionals: Dispèpsia funcional, dolor abdominal funcional i vòmit psicogen > Virtual - Online
Professor:
Dr. Carolina Malagelada Prats
07:00 - 22:00
Transtorns Funcionals: Trastorns de la motilitat gastrointestinal gastroparèsia, pseudoobstrucció > Virtual - Online
Professor:
Dr/Dra. Claudia Barber Caselles
Diumenge, 7 d'abril de 2024 | 07:00 - 22:00
07:00 - 22:00
Transtorns Funcionals: Síndrome de l’intestí irritable > Virtual - Online
Professor:
Dr. Jordi Serra Pueyo
Dijous, 18 d'abril de 2024 | 07:00 - 22:00
07:00 - 22:00
Endoscòpia digestiva bàsica > Virtual - Online
Professor:
Dr. Carles Guarner Argente
Divendres, 26 d'abril de 2024 | 07:00 - 22:00
07:00 - 22:00
Transtorns Funcionals: Trastorns de la motilitat del còlon: inèrcia còlica, Ogilvie > Virtual -
Professor:
Dr/Dra. Ingrid Marin Fernández
07:00 - 22:00
Transtorns Funcionals: Trastorns de la motilitat anorectal: incontinència fecal, disinèrgia, rectocele > Virtual -
Professor:
Dr/Dra. Juan Enrique Naves
Dimecres, 15 de maig de 2024 | 07:00 - 22:00
07:00 - 22:00
Malalties neoplàsiques de l’intestí i del còlon: Tumors de l’intestí prim: limfoma, adenocarcinoma, GIST i tumors neuroendocrins > Virtual - Online
Professor:
Dr. Xavier Bessa Caserras
07:00 - 22:00
Malalties neoplàsiques de l’intestí i del còlon: Pòlips i síndromes de poliposi > Virtual - Online
Professor:
Dr. Cristina Álvarez Urturi
Dijous, 23 de maig de 2024 | 07:00 - 22:00
07:00 - 22:00
Endoscòpia digestiva avançada > Virtual -
Professor:
Dr. Joan Gornals Soler
Diumenge, 2 de juny de 2024 | 07:00 - 22:00
07:00 - 22:00
Càncer colorectal i Cribratge CCR i classificacions endoscòpiques > Virtual - Online
Professor:
Dr. Francesc Balaguer Prunes