Detall de l'activitat

Prevención del cáncer colorrectal. Presentación de una nueva app calculadora para mejorar la adecuación - Captyva
Societat Catalana de Digestologia, Captyva
Dijous, 13 d'abril de 2023 | 18:00h | Sala 10 | Acadèmia Can Caralleu

Can Caralleu

Carrer Major de Can Caralleu, 1-7

08017 Barcelona

Dijous, 13 d'abril de 2023 | 18:30 - 20:00
18:30 - 18:40
Benvinguda i presentacions > Can Caralleu - Sala 8
Presenten:
Dr. Maria Pellisé Urquiza
Dr. Xavier Bessa Caserras
18:40 - 18:55
Actualització sobre les evidències de cribratge del càncer colorectal > Can Caralleu - Sala 8
Ponent:
Dr. Maria Pellisé Urquiza
18:55 - 19:10
Actualització sobre l’evidència en la vigilància postpolipectomia > Can Caralleu - Sala 8
Ponent:
Dr. Xavier Bessa Caserras
19:10 - 19:20
Presentació de l’app Captyva Catalunya > Can Caralleu - Sala 8
Ponent:
Dr. Maria Pellisé Urquiza
19:20 - 19:30
Casos clínics > Can Caralleu - Sala 8
Ponent:
Dra. Anna Serradesanferm Fàbregas. Infermera cribratge CCR, Hospital Clínic de Barcelona
19:30 - 19:40
Preguntes i discussió > Can Caralleu - Sala 8
19:40 - 20:00
Comiat amb refrigeri > Can Caralleu - Sala 8