Detall de l'activitat

Curs Patologia de l'Aparell Digestiu II, 2022-2023
Societat Catalana de Digestologia
24 octubre de 2022 al 30 de juny de 2023
Activitat acreditada per Fundació Privada Institut Interuniversitari InterAc Salut amb 16.00 ECTS
Dilluns, 24 d'octubre de 2022 | 07:00 - 22:00
07:00 - 22:00
Malalties Inflamatòries intestinals i insuficiència intestinal > Virtual - Online
Malaltia celíaca i altres transtorns malabsorptius / al.lèrgia alimentària
Coordinador:
Eugeni Domènech Morral
Professors:
Xavier Aldeguer Mante
Maria Esteve
Dilluns, 31 d'octubre de 2022 | 07:00 - 22:00
07:00 - 22:00
Malaltia Inflamatòria Intestinal > Virtual - Online
Colitis ulcerosa / Maneig de situacions especials / Maneig a llarg termini
Coordinador:
Eugeni Domènech Morral
Professors:
Jordi Guardiola Capón
Miriam Mañosa Ciria
Xavier Aldeguer Mante
Dilluns, 21 de novembre de 2022 | 07:00 - 22:00
07:00 - 22:00
Malalties Inflamatòries intestinals i insuficiència intestinal > Virtual - Online
Insuficiència intestinal i budell curt / Isquèmia mesentèrica, colitis isquèmica
Coordinador:
Eugeni Domènech Morral
Professors:
Fernando Fernandez Bañares
Esther García Planella
Divendres, 9 de desembre de 2022 | 07:00 - 22:00
07:00 - 22:00
Malaltia Inflamatòria Intestinal > Virtual - Online
Malaltia de Crohn / Maneig de complicacions locals i sistèmiques
Coordinador:
Eugeni Domènech Morral
Professors:
Jordi Guardiola Capón
Esther García Planella
Dijous, 15 de desembre de 2022 | 07:00 - 22:00
07:00 - 22:00
Malalties Inflamatòries intestinals i insuficiència intestinal > Virtual - Online
Enterocolitis infecciosa / Enteropatia per fàrmacs
Coordinador:
Eugeni Domènech Morral
Professors:
Maria Esteve
Miriam Mañosa Ciria
Dissabte, 7 de gener de 2023 | 07:00 - 22:00
07:00 - 22:00
Malaltia Inflamatòria Intestinal > Virtual - Online
Colitis microscòpiques
Coordinador:
Eugeni Domènech Morral
Professor:
Fernando Fernandez Bañares
Dimarts, 10 de gener de 2023 | 07:00 - 22:00
07:00 - 22:00
Malalties Inflamatòries intestinals i insuficiència intestinal > Virtual - Online
Malaltia diverticular del colon i transtorns anorectals
Coordinador:
Eugeni Domènech Morral
Professor:
Montserrat Planella de Rubinat
Dijous, 16 de març de 2023 | 07:00 - 22:00
07:00 - 22:00
Endoscòpia bàsica i formació teòrico-pràctica > Virtual - Online
Aspectes generals
Coordinadora:
Carme Loras Alastruey
Professor:
Marco Antonio Álvarez González
Dilluns, 20 de març de 2023 | 07:00 - 22:00
07:00 - 22:00
Malalties funcionals digestives i trastorns de la motilitat gastrointestinal. Neoplàsies de l’intestí i del còlon > Virtual - Online
Dispèpsia funcional i vòmits funcionals / Trastorns de la motilitat gastrointestinal: gastroparèsia, pseudoobstrucció
Coordinador:
Jordi Serra Pueyo
Professors:
Antònia Perelló
Claudia Barber Caselles
Divendres, 7 d'abril de 2023 | 07:00 - 22:00
07:00 - 22:00
Malalties funcionals digestives i trastorns de la motilitat gastrointestinal. Neoplàsies de l’intestí i del còlon > Virtual - Online
Síndrome de l'intestí irritable; criteris de Roma III i IV. Microbiota, dismotilitat i inflamació
Coordinador:
Jordi Serra Pueyo
Professors:
Jordi Serra Pueyo
Elizabeth Barba Orozoco
Dimarts, 18 d'abril de 2023 | 07:00 - 22:00
07:00 - 22:00
Endoscòpia bàsica i formació teòrico-pràctica > Virtual - Online
Endoscòpia digestiva abàsica
Coordinadora:
Carme Loras Alastruey
Professor:
Carlos Guarner Aguilar
Dimecres, 26 d'abril de 2023 | 07:00 - 22:00
07:00 - 22:00
Malalties funcionals digestives i trastorns de la motilitat gastrointestinal. Neoplàsies de l’intestí i del còlon > Virtual - Online
Trastorns de la motilitat del còlon: inèrcia còlica, Ogilvie.Trastorns de la motilitat anorectal: incontinència fecal, disinèrgia, rectocele
Coordinador:
Jordi Serra Pueyo
Professors:
Juan Naves
Ingrid Marin Fernández
Dilluns, 15 de maig de 2023 | 07:00 - 22:00
07:00 - 22:00
Malalties funcionals digestives i trastorns de la motilitat gastrointestinal. Neoplàsies de l’intestí i del còlon > Virtual - Online
Tumors de l'intestí prim. Pòlips i síndromes de poliposi
Coordinador:
Xavier Bessa Caserras
Professors:
Xavier Bessa Caserras
Cristina Álvarez
Dimarts, 23 de maig de 2023 | 07:00 - 22:00
07:00 - 22:00
Endoscòpia bàsica i formació teòrico-pràctica > Virtual - Online
Endoscòpia digestiva avançada
Coordinadora:
Carme Loras Alastruey
Professors:
Joan Gornals Soler
Carme Loras Alastruey
Divendres, 2 de juny de 2023 | 07:00 - 22:00
07:00 - 22:00
Malalties funcionals digestives i trastorns de la motilitat gastrointestinal. Neoplàsies de l’intestí i del còlon > Virtual - Online
Càncer colorectal. Cribatge CCR i classificacions endoscòpiques
Coordinador:
Xavier Bessa Caserras
Professors:
Francesc Balaguer Prunes
Cristina Álvarez