Associacions de malalts

Associació de Malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa de Catalunya (ACCU)

http://www.accucatalunya.cat/ca/

Associació Catalana de Malalts d'Hepatitis (ASSCAT)

http://asscat-hepatitis.org/cat/

Associació Celíacs de Catalunya

https://www.celiacscatalunya.org/

Asociación Española de Hemocromatosis

http://www.hemocromatosis.es/

Associació Catalana de Fibrosi Quística

http://www.fibrosiquistica.org/

Associació de Trasplantats Hepàtics de Catalunya (ATHC)

http://www.ath.cat/