Màster UOC-SCD: Màster propi en patologia de l'aparell digestiu (Universitat Oberta de Catalunya - SCD)