Comitè Científic

Malaltia Inflamatòria Intestinal Miriam Mañosa.   COORDINADORA del Comitè Científic de la SCD
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, Badalona
mmanosa.germanstrias@gencat.cat
Gastroenterologia bàsica Dra. Mª Rosa Sarrias.
Institut d’Investigacions en Ciències de la Salut
Germans Trias i Pujol, Badalona.
mrsarrias@igtp.cat
Esòfag, Estómac, Intestí i Trastorns funcionals Pere Clavé.
Ciberehd, Madrid
pere.clave@ciberehd.org
Hepatologia bàsica    Dra. Mar Coll Loperena.
Hospital Clínic, Barcelona.
mdcoll@clinic.cat
Hepatitis víriques Mireia Miquel.
Hospital Parc Taulí, Sabadell
mmiquelp@yahoo.es
Cirrosi i altres hepatopaties Andrés Cardenas
Hospital Clínic, Barcelona
acv69@hotmail.com
Endoscòpia i Pàncrees  Dr. Ignasi Puig
Althaia, Xarxa Assistencial Universitària de Manresa
ignasipuig@gmail.com
Oncologia Dr. Alejandro Forner
Hospital Clínic de Barcelona
AFORNER@clinic.cat