Detall de la notícia

Segona edició:ACTUALITZACIÓ EN MALALTIA INFLAMATÒRIA INTESTINAL
Publicat: 21/03/2018

Estimats companys i companyes,
Tenim el plaer de convidar-vos a participar en la segona edició del Curs Inflammatory
Bowel Disease - Catalunya IBD-CAT. Es tracta d’un curs no presencial que es desenvolupa
en 6 sessions on-line durant l’any 2018. Cada sessió es compon de dues ponències, a
càrrec de dos experts en malaltia inflamatòria intestinal (MII), sobre temes absolutament
actualitzats i de vital interès pel maneig dels nostres pacients amb MII.
El curs està adreçat als especialistes en aparell digestiu i metges residents dels hospitals de
Catalunya i de les Illes Balears amb l’objectiu d’assolir una millora dels coneixements així
com una actualització sobre temes crucials pel maneig dels pacients amb MII.
Les sessions es transmetran on-line dimecres o dijous de 15:00 a 16:20 hores. La idea és que
s’emetin dintre l’horari laboral de la majoria de centres, amb la finalitat que es puguin veure
en equip i així donar peu a debat i a possibles preguntes que es podran dirigir on-line als
ponents; facilitant la formació, comunicació i discussió, així com la possibilitat de compartir
àrees d’expertesa entre els participants. Pels companys als quals no els sigui possible
el seguiment des de l´hospital, ho podran fer igualment a casa o a qualsevol altre lloc. A
més, les presentacions quedaran a disposició dels professionals que vulguin consultar-les
posteriorment a la sessió