Inscripció i Pagament


La inscripció s’ha de fer per via electrònica a través del formulari on line que trobareu a aqui.

També podeu accedir per la pàgina web de la Societat www.scdigestologia.org

La inscripció inclou: l’assistència al curs de postgrau i sessions científiques del congrés, cafès entre sessions, dinars de benvinguda i de treball i sopar del congrés, així com els corresponents certificats de presentació de comunicació.

La inscripció es gratuïta per als Membres Jubilats de la societat.

També serà gratuïta per a tots els socis que siguin primers signants d’una comunicació acceptada.

Els primers signants de comunicacions acceptades i subvencionats per la Societat Catalana de Digestologia, per poder gaudir de la subvenció hauran de formalitzar obligatòriament la seva inscripció en un termini de 20 dies a partir de l’acceptació, acreditant la seva condició.

L’allotjament (en habitació doble compartida) serà gratuïta pels socis primers signants de comunicació acceptada que acreditin la seva condició de residents o becaris.

La organització admet que indiquin amb qui volen compartir la habitació entra la resta de primers signants.

En cas contrari el repartiment d’allotjaments anirà a càrrec de la organització.

Per pagaments amb transferència: Banc de Sabadell - compte 0081 0377 93 0001172322. indicant com a concepte de la transferència el nom de l’inscrit, i enviant el comprovant de la transferència, a la secretaria tècnica: lourdescampanya@academia.cat Fax. 93 2123579.

El certificats d’assistència, els assistents es podran imprimir directament els certificats entrant a la web del congrés i seguint les indicacions que rebran. Per aquest motiu es molt important posar correctament el nom que vulguin que consti i imprescindible posar el NIF a la butlleta d’inscripció.

Comunicacions

El formulari oficial per a l’enviament dels resums així com les instruccions per a la seva confecció, els trobareu a www.scdigestologia.org

Les comunicacions acceptades per a ser presentades com a pòster es penjaran durant tot el Congrés en l’espai habilitat per aquesta finalitat. Recordeu-vos de portar els elements necessaris per la seva col·locació.

Un dels autors haurà d’estar al costat del pòster durant tota la sessió per respondre les preguntes que es puguin formular. També haurà de portar 3 diapositives per si el seu pòster és seleccionat per la Sessió Comentada de Pòsters.

Data límit per la presentació de comunicacions: 14 de novembre 2015

Premis

S’atorgaran dos premis de 1.200 €. Un a la millor comunicació oral i l’altre al millor pòster.

S’atorgaran tres premis, segons els resultats de la votació interactiva, que tindrà lloc en el decurs del 1r Taller Videofòrum d’Endoscòpia:

Primer Premi: Inscripció al Congrés de la SEED o de l’AEG

Segon Premi: Inscripció al Congrés de la SCD

Tercer Premi: Un exemplar del llibre “Therapeutic Endoscopy” (Nib Soehendra, Kenneth F. Binmoeller i Hans Seifert)

Sopar del Congrés

A celebrar divendres 29 de gener, a les 21.30 h.

Exposició Comercial

Paral·lela a les activitats del Congrés es celebrarà una mostra de productes i materials relacionats amb l’event, on seran servits els cafès entre sessions.