25È CURS DE FORMACIÓ EN DIGESTOLOGIA
CURS EN INVESTIGACIÓ BÀSICA I TRANSLACIONAL EN DIGESTOLOGIA
TALLER VIDEOFÒRUM D'ENDOSCÒPIA

ProgramaDijous, 30 de gener de 2020


09:00 - 10:00
Acreditació i entrega de documentació.
10:00 - 12:00
25è Curs de Formació en Digestologia.
CONTROVERSIES EN DIGESTOLOGIA.
Moderador: Dr Xavier Bessa, Parc de Salut Mar.

Dietes d’exclusió a les malalties funcionals digestives.

Ponent: Dr Fernando Fernandez Bañares.
Hospital Mútua de Terrassa.

Optimització del tractament anti TNF o noves dianes terapèutiques a la malaltia inflamatòria intestinal.

Ponent: Dra Miriam Mañosa.
Hospital Germans Trias i Pujol.

¿És necessari la citologia en el diagnòstic de les lesions pancreàtiques?

Ponent: Dr Alberto Pardo Balteiro.
Hospital Universitari de Tarragona, Joan XXIII.

Controvèrsies en el Càncer de Fetge i criteris expandits en el transplantament de fetge.

Ponent: Dr Alejandro Forner.
Hospital Clínic de Barcelona.
12:00 - 12:30
Descans Cafè i Visita Expositors.
12:30 - 13:30
Sessió Pòsters.
MII, Endoscòpia i Pàncrees, Oncologia i Esòfag, Estómac i Trastorns Funcionals.
12:30 - 13:30
Simposi Paral·lel.
Xeljanz, primer Inhibidor JAK: su manejo en práctica clínica en Colitis Ulcerosa.

Introducción.
Aportación de los inhibidores JAK al algoritmo terapéutico en Colitis Ulcerosa.

Coordinadora:
Dra. Esther García Planella.
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona.

Xeljanz (Tofacitinib): eficacia en el tratamiento de la CU & su aplicación en práctica clínica.

Dra. Natalia Borruell.
Hospital Universitari de la Vall d’Hebrón.

Discusión.
Xeljanz (Tofacitinib): perfil de seguridad & su manejo en práctica clínica.

Dra. Yamile Zabana.
Hospital Universitari Mutua de Terrasa.

Discusión.
Conclusiones y cierre.

Dra. Esther Garcia Planella.
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, Barcelona.
13:30 – 14:30
Simposi Dinar
Avanzando juntos en el camino de la Enfermedad de Crohn.

Introducción y presentación del simposio.

Dr. Francisco Rodriguez Moranta.
H U Bellvitge.

Nuevos datos iIL12/23 presentados en congresos.

Dra. Elena Ricart.
H Clinic de Barcelona.

Seguridad de los fármacos iIL12/23 en el tratamiento de la EC.

Dra. Yamile Zabana.
H Mutua Terrassa.

Nuevos enfoques terapéuticos en el tratamiento de la EC.

Dr. Francisco Rodriguez Moranta.

Discusión con todos los asistentes, conclusiones y cierre.

Dr. Francisco Rodriguez Moranta.
Simposi Dinar.
ELIMINACIÓN EMPIEZA CON E.
Moderador: Dr. José Castellote, Hospital Universitario de Bellvitge.

Introducción.

Dr. José Castellote.
Hospital Universitario de Bellvitge.

Simplicidad del tratamiento en el paciente actual con hepatitis C.

Dra. Rosa Morillas.
Hospital Germans Trias i Pujol.

Retos en el abordaje del paciente de adicciones.

Dra. Montse García Retortillo.
Hospital del Mar Parc Salut.
Debate.
14:30 – 16:30
V Taller Videofòrum d’Endoscòpia.
Director: Marco Antonio Álvarez-González, Parc de Salut Mar. Coordinador d’endoscòpia del comitè científic de la SCD.
Codirectora: Carme Loras Alastruey, Hospital Mutua de Terrassa.
Moderador: Ferran Gónzalez-Huix Lladó, Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida.

1. Endoscòpia digestiva alta (esòfag-estómac-duodè).

Ingrid Marín Fernández.
Hospital Germans Trias i Pujol.

2. Endoscòpia enteral.

Cristina Romero Mascarell.
Consorci Sanitari de Terrassa.

3. Endoscòpia biliar i pancreàtica.

Cristina Gómez Oliva.
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

4. Endoscòpia digestiva baixa (colon).

Marco Alburquerque Miranda.
Hospital de Palamós.

5. Ultrasonografia endoscòpica.

Silvia Montoliu Llopis.
Hospital Joan XXIII, Tarragona.

6. Urgències endoscòpiques.

Eva Martínez Bauer.
Hospital Parc Taulí.

7. Noves tècniques endoscòpiques.

Dr. Alberto José Baptista.
Hospital de Clínicas Caracas, Venezuela.
14:30 – 16:30
V Curs d’Investigació Bàsica i Translacional den digestologia.
Directors:
Dr. Jordi Gràcia, IDIBAPS.
Dr. Josep Manyé, IGTP.

Reptes de la recerca en càncer hepàtic.

Dra. María Reig.
Cap de la Unitat d’Oncologia Hepàtica Hospital Clínic de Barcelona.

Reptes de la recerca en malaltia inflamatòria intestinal.

Dr. Xavier Aldaguer.
Cap de Servei d’Aparell Digestiu Hospital Dr. Josep Trueta, Girona.

Reptes de la recerca per els trastorns funcionals digestius: mecanismes implicats i microbiota.

Dr. Jordi Serra.
Servei d’Aparell Digestiu Hospital Universitari Germans Trias i Pujol.

Reptes de la recerca en malaltia de fetge gras.

Dra. Isabel Graupera.
Servei d’Hepatologia Hospital Clínic de Barcelona.
16:30 – 17:00
Descans Cafè i Visita Expositors.
17:00 – 17:30
Documents de Posicionament.
Moderadors:
Dra. Virginia Robles, Vocal 3a SCD.
Dr. Daniel Luna, Vocal de Residents SCD.

Selecció del donant per a la transferència de microbiota fecal.

Dra. Clàudia Arajol.

Epidemiologia, etiologia, diagnòstic i tractament de la pancreatitis crònica.

Dr. Xavier Molero.

Efecte adversos gastrointestinals de la immunoteràpia.

Dra. Ingrid Ordàs.

Efectes adversos hepàtics de la immunoteràpia i el seu impacte en el maneig de pacients amb carcinoma hepatocel·lular.

Dra. Maria Londoño.
17:30 – 19:00
Presentació de Beques.
Moderadors:
Dr. Xavier Calvet, Vicepresident SCD.
Dra. Carme Loras, Vicesecretaria SCD.

Estudio multicéntrico randomizado comparativo entre prótesis plásticas VS prótesis metálicas autoexpandibles en el drenaje transmiral de necrosis pancreáticas encapsuladas guiado por ecoendoscopia.

Beca Intensificació.
Joan Gornals.

Utilidad de los mirna como biomarcador para la prevención del cáncer colorectal en los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal de larga evolución.

Beca Intensificació.
Maria Pellisé.

Identificación de perfiles bacterianos y epigenéticos género-dependientes en la fisiopatogenia del síndrome de intestino irritable.

Beca Intensificació.
María del Carmen Alonso.

Factors predictius de mort i trasplantament urgent associats a fallada hepàtica post-TIPS en pacients amb cirrosi hepàtica i hipertensió portal.

Beca Iniciació a la Recerca.
José Alberto Ferrusquía.

Repetición de una preparación intestinal en pacientes con colonoscopias con preparación inadecuada. Estudio REPEAT-PREP. Averiguar factores predictor de preparación inadecuada y optimización de la limpieza del colónica.

Beca Iniciació a la Recerca.
Miquel Pantaleón.

Estudio de los factores virológicos e inmunológicos relacionados con la recurrencia de la infección por el virus de la hepatitis B tras la interrupción del tratamiento antiviral.

Beca Iniciació a la Recerca.
Sergio Rodríguez.

Factors de risc i optimització del maneig de la recurrència postquirúrgica en la malaltia de Crohn.

Beca Iniciació a la Recerca.
Fiorella Consuelo Cañete.

Utilidad de la Endomicroscopia Confocal en la predicción de la respuesta terapéutica y el riesgo de recidiva en pacientes con Enfermedad Inflamatoria Intestinal.

Beca Estada a l’estranger.
Begoña González.

Caracterización endoscópica e histológica mediante colangioscopia de la estenosis de la anastomosis biliar en receptores de trasplante hepático e identificación de factores patogénicos para el desarrollo de nuevas estrategias terapéuticas.

Beca Estada a l’estranger.
Andrés Cardenas.
19:00 – 20:00
Simposi Paral·lel

Simposi VHC

Hablando de Hep C el tiempo cuenta.
Modera: Dr. Juan Buenestado, Hospital Arnau de Vilanova, Lleida.

El reto de la eliminación de la HCV en Cataluña. El tiempo cuenta.
El abordaje del paciente actual de HCV. El tiempo cuenta.

Dr. Juan Buenestado.
Dra. Nuria Cañete.
Dr. Joan Carles Quer.

Simposi MII.

Nous temps, nous tractaments, noves guies. Però que hi ha de nou amb el que més coneixem?
Moderador: Dr. Jordi Guardiola Capon, Hospital Universitari de Bellvitge.

“Tractant la inducció”: Optimització precoç amb Simponi a la Colitis Ulcerosa.

Dr. Albert Villoria.
Hospital Parc Taulí de Sabadell.

“Tractant al manteniment”: Persistència de Simponi a la Colitis Ulcerosa.

Dra. Marisa Iborra.
Hospital Universitari i Politècnic La Fe, València.
Discussió i cloenda.

Divendres, 31 de gener de 2020


08:00 – 09:30
Sessió de Comunicacions I.
Moderadores:
Dra. Natividad Zaragoza, Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida.
Dra. Ariadna Sánchez, Hospital Clínic, Barcelona.
09:30 – 10:00
Descans Cafè i Visita Expositors.
10:00 – 11:00
Sessió Pòsters.
Hepatitis, Cirrosi i Investigació Bàsica.
10:00 – 11:00
Simposi Paral·lel.
Avançant en el maneig del pacient amb Malaltia de Crohn, reptes i oportunitats.
Moderació: Dra Maria Esteve, Hospital Universitari Mútua de Terrassa.
Benvinguda i presentació

Vedolizumab: ens ajuda la nova evidència a definir el seu paper a la Malaltia de Crohn?

Dr. Francisco Rodríguez.
Hospital Universitari de Bellvitge.

Reptes en el maneig del pacient amb Malaltia de Crohn amb fístules perianals complexes.

Dra. Elena Ricart.
Hospital Clínic.
Conclusions i debat.
11:00 – 12:30
Sessió de Comunicacions II.
Moderadors:
Dra. Tamara Revuelto, Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida.
Dr. Albert Martin, Hospital Universitari Mútua Terrasa.
12:30 – 13:50
Plans Estratègics.
Moderadors:
Dra. Empar Sainz, Vocal 1º SCD.
Dra. Maria Poca, Vocal 2a SCD.

Disfàgia alta.

Dra. Silvia Carrión.

Endoscòpia avançada.

Dr. Ferran González-Huix.

Equitat territorial.

Dr. Antoni Castells.

Fetge gras.

Dra. Teresa Broquetas.

Malaltia inflamatòria intestinal.

Dra. Maria Esteve.

Malalties vasculars hepàtiques.

Dra. Virgina Hernández-Gea.
13:50 – 14:00
Presentació Màster SCD-UOC.
Dr. Xavier Calvet, Vicepresident SCD.
Dra. Maria Esteve, Membre del Comitè de Docència SCD.
14:00 – 15:30
Dinar Treball.
15:30 – 17:00
Sessió de Comunicacions III.
Moderadores:
Dra. Gisela Torres, Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida.
Dr. Alberto Amador Navarrete, Hospital Universitari de Bellvitge.
17:00 – 17:30
Descans Cafè i Visita Expositors.
17:30 – 19:00
Simposi Programa.
Approach to chronic diarrhea in the United Kingdom: what is done and what should be done?
Moderador: Dr. Jordi Guardiola, Servei d’Aparell Digestiu, Hospital Universitari de Bellvitge- IDIBELL, L'Hospitalet de Llobregat.

"Approach to chronic diarrhea in the United Kingdom: what is done and what should be done"?

Dr. Imran Aziz.
Academic Unit of Gastroenterology, Royal Hallamshire Hospital, Sheffield Teaching Hospitals NHS Foundation Trust, Sheffield, United Kingdom.

“What do we often forget and what could we forget in the workup of chronic diarrhea?”.

Dr. Luis A. Menchén.
Servicio de Aparato Digestivo, Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Instituto de Investigación Sanitaria Gregorio Marañón, Madrid.

“What role should primary care play in the workup of chronic diarrhea? (According to a gastroenterologist).

Fernando Fernandez Bañares.
Servei d’Aparell Digestiu, Hospital Universitari Mutua Terrassa, Terrassa, Barcelona.
Open debate
19:00 – 20:00
Simposis Paral·lels.

Simposi MII.

“Què ens diu l’experiència després de 20 anys d’AntiTNF?”.
Benvinguda i introducció.
Jordi Guardiola.

Paper de l'antiTNF en l’abordatge de la Malatia Inflamatòria Intestinal.

Eugeni Domènech.

La nostra experiència a la pràctica clínica en el maneig del pacient amb MII.

Natalia Borruel.

Maneig clínic amb nivells i biomarcadors.

Jordi Guardiola.
Resum i conclusions.

Simposi.

Maneig pràctic dels Pacients amb Colangitis Biliar Primària.

Introducció. Com hem d’abordar els pacients amb CBP a les nostres consultes?.

Dr. Joan Carles Quer. (Moderador)
Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona.

Com està sent l’experiència en pràctica clínica real amb l´Àcid Obeticòlic? Cas clínic 1.

Dr. Adolfo Gallego.
Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

Quines noves dades tenim amb l´Àcid Obeticòlic en CBP? Cas clínic 2.

Dra. Rosa Morillas.
Hospital Universitari Germans Trias I Pujol.
Debat i conclusions.
21:00
Sopar Congrés.

Dissabte, 1 de gener de 2020


09:00 - 10:30
Sessió de Comunicacions IV.
Moderadors:
Dr. Juan Armando Rodríguez, Hospital Santa Maria, Lleida.
Dra. Stephanie Tasayco., Hospital Universitari de la Vall d’Hebron, Barcelona.
10:30 – 11:00
Descans Cafè i Visita Expositors.
11:00 – 11:30
Assemblea General Ordinària.
(reservada a socis de la SCD)
11:30 – 13:00
Simposi Programa.
Importància clínica de l’estudi de la permeabilitat intestinal en la patologia digestiva.
Moderadora: Dra. Carmen Alonso-Cotoner, Hospital General Vall d´Hebron.

Trastorns de la permeabilitat intestinal: mecanismes moleculars i implicació en patologia digestiva.

Dra. Cristina Martínez.
Institut de Recerca Biomedica de Lleida (IRBLleida).

Mètodes usats per a la determinació de la permeabilitat epitelial del tracte gastrointestinal.

Dr. Ricard Farré i Marti.
Department of Chronic Diseases, Metabolism and Ageing. Translational Research Center for Gastrointestinal Disorders. Leuven, Belgium.

Aproximació terapèutica en el maneig clínic dels trastorns de la permeabilitat intestinal.

Dr. Javier Santos.
Vall d'Hebron Institut de Recerca.
13:00 – 13:30
Sessió Comentada Pòsters Seleccionats.
Moderador: Dr. Joan Buenestado, Hospital Universitari Arnau de Vilanova, Lleida.
13:30 – 14:00
Cloenda i lliurament Premis.
DATES D'INTERÈS   
20 de gener de 2020
Límit inscripcions.
10 de novembre de 2019
Data límit d'enviament de comunicacions.

SEU
Palau de Congressos de Lleida. La Llotja
Palau de Congressos de Lleida. La Llotja
Avda. de Tortosa, 4
25005 Lleida
Tel. (+34) 973 22 11 55
teatredelallotja.cat

Pàrquing Preu de 4€/dia al pàrquing del Palau de Congressos pels assistents.

COM ARRIBAR

JJ9Q + V6 Lérida