Informació i inscripcions

>> Inscripció online

Inscripcions

La inscripció s’ha de fer per via electrònica a través del formulari on line que trobareu aquí.

També podeu accedir per la pàgina web de la Societat www.scdigestologia.org.
La inscripció es gratuïta per als Membres Jubilats de la societat.

També serà gratuïta per a tots els socis que siguin primers signants d’una comunicació acceptada.
L’allotjament (en habitació doble compartida) serà gratuïta pels socis primers signants de comunicació acceptada que acreditin la seva condició de residents o becaris.

Els primers signants de comunicacions acceptades i subvencionats per la Societat Catalana de Digestologia, per poder gaudir de la subvenció hauran de formalitzar obligatòriament la seva inscripció en un termini de 20 dies a partir de l’acceptació, acreditant la seva condició. La organització admet que indiquin amb qui volen compartir la habitació entra la resta de primers signants. En cas contrari el repartiment d’allotjaments anirà a càrrec de la organització.

La inscripció inclou: l’assistència al curs de postgrau i sessions científiques del congrés, cafès entre sessions, dinars de benvinguda i de treball i sopar del congrés, així com els corresponents certificats de presentació de comunicació.

El certificats d’assistència, els podran imprimir directament els inscrits, entrant a la web del congrés i seguint les indicacions que rebran. Per aquest motiu es molt important posar correctament el nom que vulguin que consti i imprescindible posar el DNI a la butlleta d’inscripció.

Per a fer efectiva la inscripció cal enviar la butlleta d’inscripció a “FACMSCB Societat Catalana de Digestologia”. lourdescampanya@academia.catComunicacions

El formulari oficial per a l’enviament dels resums així com les instruccions per a la seva confecció, els trobareu a www.scdigestologia.org.

Les comunicacions acceptades per a ser presentades com a pòster es penjaran durant tot el Congrés en l’espai habilitat per aquesta finalitat. Recordeu-vos de portar els elements necessaris per la seva col·locació.

Un dels autors haurà d’estar al costat del pòster durant tota la sessió per respondre les preguntes que es puguin formular. També haurà de portar 3 diapositives per si el seu pòster és seleccionat per la Sessió Comentada de Pòsters.

Data límit per la presentació de comunicacions: 8 de novembre de 2012.

Premis
S'atorgaran dos premis de 1.200 €. Un a la millor comunicació oral i l’altre al millor pòster.

Sopar del Congrés
A celebrar divendres 2 de febrer, a les 21.30 h.

Exposició Comercial
Paral·lela a les activitats del Congrés es celebrarà una mostra de productes i materials relacionats amb l’event, on seran servits els cafès entre sessions.

Inscripció i Pagament
La inscripció i el pagament es podrà fer per via electrònica, clicant aqui;
Per transferència al Banc de Sabadell - compte 0081 0377 93 0001172322. Indicant com a concepte de la transferència el nom de l’inscrit, i enviant el butlletí d'inscripció junt al comprovant de la transferència, a la secretaria tècnica Fax. 93 2123579.

Dept. Telemàtica © Fundació Acadèmia 2012 | Avís legal