Detall de la notícia

DEMANDA FUTURA DE RECURSOS PEL CRIBRATGE DEL CÀNCER DE CÒLON
Publicat: 16/01/2017

Informe: Previsió de la demanda futura de recursos generada per l'extensió a tota Catalunya del Programa de Cribatge de Càncer de Còlon i Recte

Benvolguts,

En el marc del pla estratègic per millorar el maneig dels malalts amb neoplàsies de còlon a Catalunya, la Societat Catalana de Digestologia conjuntament amb el Servei de Epidemiologia i Avaluació de l’hospital del  Mar de Barcelona, han elaborat un document  sobre la predicció de la demanda de recursos generada pel  Programa de Detecció Precoç de Càncer de Colon i Recte a tot Catalunya. Els resultats es presenten per cadascuna de les Unitats d’Endoscòpia del territori i inclouen el nombre de colonoscòpies de cribratge (després d’un FIT positiu), el nombre de colonoscòpies de seguiment estàndard i d’alta complexitat, el nombre de visites mèdiques del seguiment, el nombre d’estudis histològics i el nombre d’estudis genètics. A més, s’ha creat una aplicació via web que permet a les Unitats d’Endoscòpia actualitzar les prediccions segons els resultats propis del nombre de colonoscòpies en termes de participació, positivitat del FIT i adherència al seguiment. El model simula un horitzó de 10 anys, per tant, permet estimar les necessitats de recursos a curt, mitjà i llarg termini.

El model de simulació s’ha alimentat de la informació obtinguda de la primera i segona ronda del PDPCCR Barcelona Esquerra i Litoral Mar (2009-2013). Per al càlcul de les colonoscòpies de seguiment, degut a que no disposem encara de resultats lligats al Programa, s’han utilitzat els resultats existents a la literatura (Winawer SJN Engl J Med 1993, 328:901–6). Podeu trobar totes aquestes dades detallades en la metodologia del document.

Part de la informació generada en aquest treball  ha estat presentada a la reunió de les oficines de cribratge de Catalunya del Pla Director. El document estarà disponible a la web de la SCD en el apartat del pla estratègic a partir d’aquest mes de gener.

http://www.scdigestologia.org/?p=page/html/plans_estrategics

Aquesta  informació permetrà al centres hospitalaris organitzar correctament l’atenció clínica de la població procedent del cribratge i contribuir així a millorar la qualitat assistencial i la satisfacció dels professionals en tot el territori Català

 

Salutacions cordials

Junta de la Societat Catalana de Digestologia  i

Grup de treball del Pla Estratègic de Neoplàsies de Colon