Beques i premis

Ajuts per a la formació a l'estranger
Societat Catalana de Digestologia

Aquest ajut vol contribuir a la formació i perfeccionament professional dels metges o investigadors que exerceixen a Catalunya o Balears dins l‘especialitat d’Aparell Digestiu i a reforçar la xarxa de relacions professionals i científiques de la nostra especialitat a nivell internacional. Té com a objectiu immediat ajudar econòmicament a metges o investigadors contractats en hospitals, centres mèdics o instituts de recerca de Catalunya o Balears per adquirir noves habilitats en el camp assistencial, tecnològic i/o de recerca en l’àmbit de les malalties digestives en centres internacionals d’excel·lència.

6.000 €
13-05-2018