Beques i premis

Ajuts per la Intensificació de l'activitat investigadora
Societat Catalana de Digestologia

Aquest ajut vol contribuir a impulsar i/o consolidar la recerca biomèdica en l’àmbit mèdic assistencial català, amb especial interès en els metges joves (menys de 45 anys) amb trajectòria científica acreditada. Té com a objectiu immediat alliberar o alleugerir la tasca assistencial a metges investigadors contractats en hospitals i centres mèdics de Catalunya o Balears amb projectes científics de rellevància vigents.

Alliberament del 50% de l'activitat assistencial
13-05-2018