Detall de l'activitat

Setembre
24
2022
Curs Patologia de l'Aparell Digestiu II, 2022 - 2023
Curs
Societat Catalana de Digestologia
del 24 octubre 2022 al 30 de juny 2023 | Virtual
24-09-2022 | 07:00 - 22:00 | Virtual
07:00 - 22:00Malalties Inflamatòries intestinals i insuficiència intestinal ( Sessió )
Coordinador/a: Eugeni Domènech Morral
Malaltia celíaca i altres transtorns malabsorptius / al.lèrgia alimentària
Professor/a: Maria Esteve
Professor/a: Xavier Aldeguer Mante
31-10-2022 | 07:00 - 22:00 | Virtual
07:00 - 22:00Malaltia Inflamatòria Intestinal ( Sessió )
Coordinador/a: Eugeni Domènech Morral
Colitis ulcerosa / Maneig de situacions especials / Maneig a llarg termini
Professor/a: Xavier Aldeguer Mante
Professor/a: Jordi Guardiola Capón
Professor/a: Miriam Mañosa Ciria
21-11-2022 | 07:00 - 22:00 | Virtual
07:00 - 22:00Malalties Inflamatòries intestinals i insuficiència intestinal ( Sessió )
Coordinador/a: Eugeni Domènech Morral
Insuficiència intestinal i budell curt / Isquèmia mesentèrica, colitis isquèmica
Professor/a: Fernando Fernandez Bañares
Professor/a: Esther García Planella
09-12-2022 | 07:00 - 22:00 | Virtual
07:00 - 22:00Malaltia Inflamatòria Intestinal ( Sessió )
Coordinador/a: Eugeni Domènech Morral
Malaltia de Crohn / Maneig de complicacions locals i sistèmiques
Professor/a: Jordi Guardiola Capón
Professor/a: Esther García Planella
15-12-2022 | 07:00 - 22:00 | Virtual
07:00 - 22:00Malalties Inflamatòries intestinals i insuficiència intestinal ( Sessió )
Coordinador/a: Eugeni Domènech Morral
Enterocolitis infecciosa / Enteropatia per fàrmacs
Professor/a: Maria Esteve
Professor/a: Miriam Mañosa Ciria
07-01-2023 | 07:00 - 22:00 | Virtual
07:00 - 22:00Malaltia Inflamatòria Intestinal ( Sessió )
Coordinador/a: Eugeni Domènech Morral
Colitis microscòpiques
Professor/a: Fernando Fernandez Bañares
10-01-2023 | 07:00 - 22:00 | Virtual
07:00 - 22:00Malalties Inflamatòries intestinals i insuficiència intestinal ( Sessió )
Coordinador/a: Eugeni Domènech Morral
Malaltia diverticular del colon i transtorns anorectals
Professor/a: Montserrat Planella de Rubinat
16-03-2023 | 07:00 - 22:00 | Virtual
07:00 - 22:00Endoscòpia bàsica i formació teòrico-pràctica ( Sessió )
Coordinador/a: Carme Loras Alastruey
Aspectes generals
Professor/a: Marco Antonio Álvarez González
20-03-2023 | 07:00 - 22:00 | Virtual
07:00 - 22:00Malalties funcionals digestives i trastorns de la motilitat gastrointestinal. Neoplàsies de l’intestí i del còlon ( Sessió )
Coordinador/a: Jordi Serra Pueyo
Dispèpsia funcional i vòmits funcionals / Trastorns de la motilitat gastrointestinal: gastroparèsia, pseudoobstrucció
Professor/a: Antònia Perelló
Professor/a: Claudia Barber Caselles
07-04-2023 | 07:00 - 22:00 | Virtual
07:00 - 22:00Malalties funcionals digestives i trastorns de la motilitat gastrointestinal. Neoplàsies de l’intestí i del còlon ( Sessió )
Coordinador/a: Jordi Serra Pueyo
Síndrome de l'intestí irritable; criteris de Roma III i IV. Microbiota, dismotilitat i inflamació
Professor/a: Elizabeth Barba Orozoco
Professor/a: Jordi Serra Pueyo
18-04-2023 | 07:00 - 22:00 | Virtual
07:00 - 22:00Endoscòpia bàsica i formació teòrico-pràctica ( Sessió )
Coordinador/a: Carme Loras Alastruey
Endoscòpia digestiva bàsica
Professor/a: Carlos Guarner Aguilar
26-04-2023 | 07:00 - 22:00 | Virtual
07:00 - 22:00Malalties funcionals digestives i trastorns de la motilitat gastrointestinal. Neoplàsies de l’intestí i del còlon ( Sessió )
Coordinador/a: Jordi Serra Pueyo
Trastorns de la motilitat del còlon: inèrcia còlica, Ogilvie.Trastorns de la motilitat anorectal: incontinència fecal, disinèrgia, rectocele
Professor/a: Juan Enrique Naves
Professor/a: Ingrid Marin Fernández
15-05-2023 | 07:00 - 22:00 | Virtual
07:00 - 22:00Malalties funcionals digestives i trastorns de la motilitat gastrointestinal. Neoplàsies de l’intestí i del còlon ( Sessió )
Coordinador/a: Xavier Bessa Caserras
Tumors de l'intestí prim. Pòlips i síndromes de poliposi
Professor/a: Cristina Álvarez
Professor/a: Xavier Bessa Caserras
23-05-2023 | 07:00 - 22:00 | Virtual
07:00 - 22:00Endoscòpia bàsica i formació teòrico-pràctica ( Sessió )
Coordinador/a: Carme Loras Alastruey
Endoscòpia digestiva avançada
Professor/a: Joan Gornals Soler
Professor/a: Carme Loras Alastruey
02-06-2023 | 07:00 - 22:00 | Virtual
07:00 - 22:00Malalties funcionals digestives i trastorns de la motilitat gastrointestinal. Neoplàsies de l’intestí i del còlon ( Sessió )
Coordinador/a: Xavier Bessa Caserras
Càncer colorectal. Cribatge CCR i classificacions endoscòpiques
Professor/a: Francesc Balaguer Prunes
Professor/a: Cristina Álvarez