Detall de l'activitat

Juny
1
2019
IV Reunió Residents Aparell Digestiu ¨Meet the Expert¨ SCD
Jornada
Societat Catalana de Digestologia
Dies 1, 14 i 15 de juny de 2019 | 09:00 h | Sala 3 | L'Acadèmia - Can Caralleu
01-06-2019 | 09:00 - 17:00 | Auditori
01-06-2019 | 09:00 - 17:00 | Sala 3
09:00 - 09:15Benvinguda ( Sessió inaugural )
09:15 - 11:15SEMINARIS I ( Seminari )
Seminari 1 Diagnòstic i tractament de la infecció per Helicobacter pylori. Lesions premalignes i limfoma.
Seminari 2 Neoplàsies: Adenocarcinoma, tumors neuroendocrins, pòlips, GIST gàstric.
Seminari 3 Indicacions i complicacions de la cirurgia bariàtrica.
Seminari 4 Malalties inflamatòries de l'esòfag. Esofagitis eosinofílica.
11:15 - 11:30Pausa cafè ( Càtering )
11:30 - 13:30CASOS CLÍNICS I ( Cas clínic )
11:30 - 11:50Discussió en grups ( Cas clínic )
11:50 - 12:15C1: Diagnòstic i tractament de la infecció per Helicobacter pylori. Lesions premalignes i limfoma. ( Cas clínic )
12:15 - 12:40C2: Neoplàsies: Adenocarcinoma, tumors neuroendocrins, pòlics GIST gàstric. ( Cas clínic )
12:40 - 13:05C3: Cirurgia bariàtrica. ( Cas clínic )
13:05 - 13:30C4: Esofagitis eosinoflilica. ( Cas clínic )
13:30 - 14:30Dinar ( Càtering )
14:30 - 15:30SEMINARIS II ( Seminari )
Seminari 5 Prevenció i tractament de les lesions per AINE.
Seminari 6 Tumors de l'esòfag.
15:30 - 16:30CASOS CLÍNICS II ( Cas clínic )
15:30 - 15:50Discussió en grups ( Cas clínic )
15:50 - 16:15C5: Prevenció i tractament de les lesions per AINE. ( Cas clínic )
16:15 - 16:40C6: Tumors de l'esòfag. ( Cas clínic )
16:40 - 16:50Enquesta de satisfacció ( Xerrada )
16:50 - 17:00Cloenda ( Sessió cloenda )
14-06-2019 | 16:00 - 21:00 | Auditori
14-06-2019 | 16:00 - 21:00 | Sala 1
16:00 - 16:15Benvinguda ( Sessió inaugural )
16:15 - 18:15SEMINARIS I ( Seminari )
Seminari 1 Diagnòstic diferencial entre dispèpsia funcional, gastroparèsia i pseudo-obstrucció.
Seminari 2 Quines alteracions reals tenen els malalts amb trastorns funcionals digestius?
Seminari 3 Estratègia terapèutica de les alteracions greus de la motilitat.
Seminari4 Estratègia terapèutica dels trastorns funcionals digestius.
18:15 - 18:30Pausa cafè ( Càtering )
18:30 - 20:30CASOS CLÍNICS I ( Cas clínic )
18:30 - 18:50Discussió en grups ( Cas clínic )
18:50 - 19:15C1: Pacient amb epigastàlgia i plenitud postprandial. ( Cas clínic )
19:15 - 19:40C2: Pacient amb dolor abdominal i diarrea. ( Cas clínic )
19:40 - 20:05C3: Pacient amb nàusees i vòmits de repetició. ( Cas clínic )
20:05 - 20:30C4: Pacient amb inflor i distensió abdominal. ( Cas clínic )
15-06-2019 | 09:00 - 17:00 | Sala 1
09:00 - 09:05Benvinguda ( Sessió inaugural )
09:05 - 11:15SEMINARIS II ( Seminari )
Seminari 5 Estudi i tractament dels trastorns de la motilitat del còlon. Inèrcia Colònica. Síndrome de Ogilvie.
Seminari 6 Manometria anorectal i biofeedback.
Seminari 7 Tumors del budell prim: limfoma, adenocarecinoma, GIST i tumors neuroendocrins.
Seminari 8 Càncer colorectal (maneig multidisciplinari i consultes d'alt risc de càncer de còlon).
11:15 - 11:30Pausa cafè ( Càtering )
11:30 - 13:30CASOS CLÍNICS II ( Cas clínic )
11:30 - 13:30Discussió en grups ( Cas clínic )
11:50 - 12:15C5: Pacient que acudeix a Urgències a megarecte. ( Cas clínic )
12:15 - 12:40C6: Pacient amb incontinència. ( Cas clínic )
12:40 - 13:05C7: Pacient amb tumor de budell prim. ( Cas clínic )
13:05 - 13:30C8: Pacient amb múltiples pòlips de còlon. ( Cas clínic )
13:30 - 14:30Dinar ( Càtering )
14:30 - 15:30SEMINARIS III ( Seminari )
Seminari 9 Càncer colorectal. Criabtge del CCR.
Seminari 10 Pòlips de còlon. Guies clíniques de seguiment segons mida, nombre i histologia.
15:30 - 16:30CASOS CLÍNICS III ( Cas clínic )
15:30 - 15:50Discussió en grups ( Cas clínic )
15:50 - 16:15C9: Càncer colorectal. ( Cas clínic )
16:15 - 16:35C10: Cribatge CCR. ( Cas clínic )
16:35 - 16:45Enquesta de satisfacció. ( Xerrada )
16:45 - 17:00Cloenda ( Sessió cloenda )
15-06-2019 | 11:00 - 17:00 | Auditori